Čím žijeme


Darujte nám 2% 5.1.2024

2% tilia

Začalo verejné pripomienkovanie. My sme sa už zapojili a čo VY? 10.2.2023

https://www.minedu.sk/j-horecky-spustili-sme-verejnu-konzultaciu-vzdelavacich-standardov/

https://verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk/


Vzdelávanie s Dávidom Králikom 10.1.2023

"Problém a príležitosť sú dve strany tej istej mince, úlohou mentora je pomôcť mentorovanému, aby na mincu pozeral z tej správnej strany." (Dávid Králik)

11.11.2022 sa v našom RCPU diali úžasné veci! Do našich priestorov zavítal známy spisovateľ (vraj nepredajnej knihy "V jablku"), inovatívny pedagóg a predovšetkým mentor Dávid Králik.

Našim mentorom z RCPU Michalovce odovzdal časť svojich cenných skúseností z oblasti mentoringu. Skupinovo, zážitkovo, emocionálne, citlivo aj s humorom sme strávili veľmi prínosný a obohacujúci čas.

Prichádzali a nachádzali sme si odpovede a rozdiely v chápaní pojmov mentor, kouč, metodik. Lektor nás previedol celou štruktúrou mentorského rozhovoru, kde nám viacerým, si dovolím tvrdiť, "zhasol žiarovku a zasvietil reflektor" do danej problematiky. Spoločne sme prelúskali a tvorili otvorené, zvedavé otázky priamo medzi sebou, ako aj otázky obrátenej strany mince.

Školenie sme ako inak zavŕšili feedbackom pre učiteľa, v tomto prípade lektora školenia, prostredníctvom obľúbených obrázkových kariet.

Dávid, veľké ďakujeme! Aj vďaka Tebe sme sa naučili, že mentoring znamená spoločnú cestu, na ktorej kráčame vedľa seba mentor i mentee verne, s úctou a ochotou sprevádzať, pomáhať, vzájomne rásť. Že mentoring je iný pohľad, pohľad na tú istú mincu, len z iného uhla.

Fotky z akcie
Foto Školenie 1
Foto Školenie 2
Foto Školenie 3
Foto Školenie 4
Foto Školenie 5
Foto Školenie 6

Didaktické reflektívne komunity – DRK 10.1.2023

Záleží nám na každej škole! Záleží nám na tom, aby boli podporené a uspokojené individuálne výchovno-vzdelávacie potreby všetkých detí. Našou snahou je pomôcť učiteľom, vedieť im poskytnúť kvalitnú odbornú podporu súvisiacu s kurikulárnou reformou. V súvislosti s touto snahou mentori nášho RCPU začali s inovačným vzdelávaním s názvom Didakticko-reflekívne komunity pod gesciou NIVaM Bratislava.

Cieľom je rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov zamerané na diagnostiku učiteľského kolektívu v kontexte s indikátormi profesijnej učiacej sa komunity. Ďakujeme lektorkám PaedDr. Janke Ferencovej, PhD a PaedDr. Viere Grohovej za možnosť predstavenie princípov a charakteristiku profesijnej učiacej sa komunity z rôznych uhlov pohľadu.

Didaktické reflektívne komunity – DRK predstavujú jeden z modelov a prvkov postupného rozvoja učiacej sa komunity a seba-transformujúcej sa organizácie, aby sa dosiahol stav, v ktorom sa zo školy a školského kolektívu stane učiaca sa komunita ( Brestovanský a kol. Ako identifikovať problém praxe vo vyučovaní na našej škole, 2020) a vznikne seba-transformujúca sa organizácia, ktorej sa darí tvoriť vlastné prostredie ako jeden kompaktný organický celok. Dôležité je aj z toho dôvodu, aby vedenie a učitelia spoločne dokázali čo najpresnejšie a validne pomenovať problémy vo vlastnom vyučovaní. Podľa Martina Brestovanského učitelia sami pozorujú vlastnú prax na pôde svojej školy a spoločne tvoria akčnú teóriu pre ďalší rozvoj. Na základe toho vznikne autentická vnútorná motivácia pre vlastný profesijný rast či potrebná zmena prístupu.

Fotky z akcie
Foto Školenie KE 1
Foto Školenie KE 2
Foto Školenie KE 3